Salongen
 

Hur hittade ni oss?
 

Bedöm följande..

Hur bra är Hårmagasinet på följande?

1=inte bra, 6=mycket bra
Vad är viktigast på en salong?

1=inte alls viktigt, 6=mycket viktigt
  1  2  3  4  5  6    1  2  3  4  5  6  
Tidningar
Service
Bra klippning
Bra priser
 

Vilka tidningar vill ni ha?

Det går att markera fler alternativ.
 
 

Är Hårmagasinet en påstridig produktsäljarsalong?
JaNej
 Precis lagom